Frissjogsi.hu

Jogszabályok

Hatályos KRESZ: 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500024.GKM

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról:

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900084.KHE

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól:

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139853.564888

A közúti járművezetők képzésére vonatkozó tantervi és vizsgakövetelmények:

http://www.nkh.hu/Kepzes/kozerdek_info/tantervek/kozutijarm/Lapok/default.aspx

 

Szervezetek

Autósiskolák listája:

http://www.nkh.hu/Kepzes/nyilvantart/Documents/NKH_HONLAPRA_K%C3%89PZ%C5%90K_05_02.pdf

Europen Road Safety Charter:

https://www.facebook.com/EuropeanRoadSafetyCharter

Integrátor Fórum:

http://www.integratorforum.hu/

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram:

https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6z%C3%BAtiK%C3%B6zleked%C3%A9sbiztons%C3%A1gi-Akci%C3%B3program/127447380672701

Közlekedési Szemle:

http://www.kozszemle.hu/

Közlekedéstudományi Intézet:

http://www.kti.hu/

Magyar Közlekedés:

http://www.magyarkozlekedes.hu/

Nemzetgazdasági Minisztérium:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium:

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Nemzeti Közlekedési Hatóság:

http://www.nkh.hu/Lapok/default.aspx

Rendőrség – Balesetmegelőzés:

http://www.police.hu/megelozes/balesetmegelozes

https://www.facebook.com/balesetmegelozes

Zöldjogsi:

http://zoldjogsi.hu/

Linkek


Jogosítvány Oktatás Vizsga SzabályZoo